FLEXI Balík 1

Založenie novej s.r.o. + virtuálne sídlo na jeden rok bezplatne

len za 380 €

FLEXI Balík 2

Zmena sídla v existujúce spoločnosti + virtuálne sídlo na jeden rok bezplatne

len za 160 €

FLEXI Balík 3

Vedenie účtovníctva + mzdovej agendy = zvýhodnená cena mzdových služieb

len za 12 € / zamestnanec / mesiac