Účtovníctvo

Správne spracovanie účtovníctva je základný predpoklad bezproblémového podnikania. Naším klientom zabezpečujeme vždy aktuálne a presné údaje. Komplexne spracujeme jednoduché i podvojné účtovníctvo v rámci platnej legislatívy a vyriešime potenciálne úskalia.

Jednoduché účtovníctvo v zmysle zákona

 • peňažný denník – chronologické sledovanie pohybu peňažných prostriedkov členené na príjmy ovplyvňujúce základ dane
 • evidencia odberateľských a dodávateľských faktúr
 • evidencia a daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
 • pokladničná kniha
 • interné doklady
 • skladové hospodárstvo
 • vypracovanie daňového priznania fyzickej osoby vrátane povinných príloh
 • daň z motorových vozidiel
 • prehľadná archivácia
 • zastupovanie pred inštitúciami

Podvojné účtovníctvo v zmysle zákona

 • vedenie hlavnej knihy – usporiadanie účtovných zápisov z vecného hľadiska systematicky na účty majetku, záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období
 • účtovný denník – všetky účtovný prípady zoradené chronologicky
 • kniha vyšlých a došlých faktúr
 • saldokonto – účtovný prehľad o pohľadávkach a záväzkoch
 • evidencia a daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
 • vedenie kariet majetku
 • skladové hospodárstvo
 • vypracovanie daňového priznania právnických osôb vrátane povinných príloh
 • daň z motorových vozidiel
 • prehľadná archivácia
 • zastupovanie pred inštitúciami

So všetkými inštitúciami komunikujeme elektronicky a všetky výkazy odosielame rovnako v elektronickej podobe.

Účtovný dozor

Cieľom účtovného dozoru je kontrola aktuálneho stavu Vášho účtovníctva s cieľom na upozornenie chýb pri výkone účtovných a daňových prác s návrhom na ich odstránenie.

Postup:

 • analýza účtovného systému a kolobehu dokladov
 • kontrola účtovníctva
 • upozornenie na nedostatky pri výkone účtovných a daňových prác
 • návrh na odstránenie nedostatkov

Ďalej zahŕňa:

 • poradenstvo a konzultácie
 • pomoc pri zostavení účtovných závierok
 • pomoc pri príprave podkladov pre daňové priznania
 • súčinnosť pri daňovej kontrole

Mzdy

Nahradíme Vašu mzdovú učtáreň.

Venujte sa zárobkovej činnosti a starosti spojené s personálnou agendou a výpočtom miezd prenechajte na nás. Nahradíme Vám komplexne mzdovú učtáreň.

Mesačné spracovanie miezd zahŕňa:

 • evidencia zamestnávateľa v poisťovniach a na daňovom úrade
 • vyhotovenie zmlúv pre zamestnancov klienta
 • prihlásenie zamestnancov
 • spoľahlivé spracovanie miezd – mesačné výkazy, výplatné pásky, mzdové listy
 • odhlásenie zamestnancov
 • zrážky zo mzdy – exekúcie, splátky
 • plné zastúpenie klienta v komunikácií s úradmi a poisťovňami
 • vystavenie všetkých potrebných dokumentov pri ukončení pracovného pomeru
 • ďalšie: evidenčné listy, potvrdenia pre zamestnancov, potvrdenia pre poisťovne
 • ročné zúčtovanie
 • vyhotovenie mesačného prevodného príkazu pre vašu banku
 • archivácia agendy

So všetkými inštitúciami komunikujeme elektronicky a všetky výkazy odosielame rovnako v elektronickej podobe.

Virtuálne sídlo v Bratislave

Poskytujeme prenájom virtuálneho sídla s preposielaním korešpondencie

 • garantujeme stabilitu sídla, vlastné priestory
 • emailové a sms notifikácie
 • skenovanie a preposielanie dokumentov do 24h

Sídlo za 10 € / mesačne

Zahŕňa: Súhlas vlastníka s umiestnením sídla, označenie poštovej schránky, preberanie poštových zásielok, avízo o prijatej pošte – e-mail – SMS – telefonicky,  skenovanie doručenej pošty vo formáte PDF do 5 strán, archivácia zásielok

Virtuálne sídlo zadarmo

Využite náš FLEXI Balík

Skenovanie doručenej pošty nad rámec balíka sa účtuje administratívny poplatok.

Ponuka sídla na adrese:

Majerníkova 23, 841 05 Bratislava

Administratívno-sekretárske služby (ASS)

Majte čas na svoje podnikanie – podporujeme kompletný outsourcing kancelársko-administratívnych úloh:

Časové nacenenie ASS

 • po dohode – odpovedanie na úradné dokumenty alebo korešpondenciu medzi klientom a jeho odberateľmi
 • prijímanie telefonátov v čase Vašej nedostupnosti
 • plánujete pracovnú cestu a ste v časovej tiesni? Naplánujeme pre Vás celú pracovnú cestu so zabezpečením ubytovania, leteniek a iných potrieb na mieru Vaším požiadavkám
 • vybavovanie bankových prevodov
 • vyhotovenie štatistických výkazov
 • zaistíme voľno časové aktivity pre vašich zamestnancov
 • pripravíme pre vašu spoločnosť výročné zasadanie, školenie či teambuilding
 • zabezpečíme pre Vás kvalitný catering – recepcie, canapés a párty jedlá, gala menu a slávnostné večere, grilovačky a občerstvenie počas firemných aktivít, barový catering, riadené a voľné degustácie, rezidenčné eventy
 • ďalšie služby na žiadosť klienta

Neplaťte viac ako musíte – garantujeme, že zaplatíte len za nevyhnutný čas venovaný Vaším požiadavkám.

Položkové nacenenie ASS

 • skenovanie a archivácia prichádzajúcich a odchádzajúcich poštových zásielok 0,10€/strana
 • digitalizácia s archiváciou písomností 0,10 €/strana
 • vyhotovenie cestovných príkazov 4€/ks
 • rozmnožovanie dokumentov – kopírovanie, tlač 0,15€/strana
 • vystavovanie faktúr 1,50€/ks

Právne služby

Vybavíme za Vás všetky náležitosti potrebné pri:

 • založení spoločnosti elektronicky
 • zmeny v existujúcej spoločnosti
 • likvidácie podniku

Ohľadne cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať a využite naše FLEXI Balíky.

Potrebujete poradiť v právnych otázkach? Vytvoriť zmluvy na mieru podľa Vašich požiadaviek? Založiť spoločnosť? Všetko Vám vieme zabezpečiť v krátkom čase.

 • právne poradenstvo
 • zmluvy na mieru
 • zakladanie spoločnosti

Ohľadne cenovej ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Máme pripravené špeciálne ponuky pre Vaše podnikanie